Typ tekstu: Książka
Autor: Myślińska Elżbieta
Tytuł: Laboratoryjne badania gruntów
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1992
temperatury przy suszeniu był stopniowy.

2.3. Obliczanie wyników

Wartość skurczu liniowego oblicza się ze wzoru:

3. Dane liczbowe

Wyjątkowo wysoką kurczliwością charakteryzują się grunty organiczne. Na rycinie 45 pokazano za M. Długaszkiem (1989) zależność kurczliwości objętościowej (oznaczonej w tym przypadku symbolem KV) gytii od zawartości substancji organicznej, a na rycinie 46 zależność kurczliwości objętościowej gytii od wilgotności początkowej. Na rycinie 47 przedstawiono zmiany objętości po suszeniu próbek gytii o różnej zawartości substancji organicznej i węglanu wapnia oraz o różnej wilgotności początkowej.

Rozdział XI

PĘCZNIENIE

1. Wprowadzenie

Pęcznieniem gruntu nazywamy zwiększenie jego objętości lub w przypadku niemożliwości rozszerzenia bocznego, wzrost wysokości
temperatury przy suszeniu był stopniowy.<br><br>2.3. Obliczanie wyników<br><br>Wartość skurczu liniowego oblicza się ze wzoru: &lt;gap&gt;<br><br>&lt;tit1&gt;3. Dane liczbowe&lt;/&gt;<br><br>Wyjątkowo wysoką kurczliwością charakteryzują się grunty organiczne. Na rycinie 45 pokazano za &lt;name type="person"&gt;M. Długaszkiem&lt;/&gt; (1989) zależność kurczliwości objętościowej (oznaczonej w tym przypadku symbolem KV) gytii od zawartości substancji organicznej, a na rycinie 46 zależność kurczliwości objętościowej gytii od wilgotności początkowej. Na rycinie 47 przedstawiono zmiany objętości po suszeniu próbek gytii o różnej zawartości substancji organicznej i węglanu wapnia oraz o różnej wilgotności początkowej.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div1&gt;Rozdział XI<br><br>&lt;tit1&gt;PĘCZNIENIE&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit1&gt;1. Wprowadzenie&lt;/&gt;<br><br>Pęcznieniem gruntu nazywamy zwiększenie jego objętości lub w przypadku niemożliwości rozszerzenia bocznego, wzrost wysokości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego