Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
przygotowanie zbioru materiałów kartograficznych, przetwarzanie graficzno-numeryczne informacji oraz zestawienie numeryczne, prezentację graficzną i analizę wyników [2].
Przetwarzanie informacji, zgodnie z zaprojektowanym schematem technologicznym realizowane jest za pomocą specjalnie dostosowanego programu KART-EKO przeznaczonego do pozyskiwania i numerycznego przetwarzania informacji graficznych o środowisku. Ogólny schemat przetwarzania informacji pokazany został na rys. 3.21. W schemacie tym założono, że jedna z map zgromadzonych w zbiorze traktowana jest jako mapa wzorcowa. Oznacza to, że układ współrzędnych tej mapy przyjęty jest jako układ wzorcowy całego opracowania, a następnie do układu tego dostosowywane są układy pozostałych map nazywanych roboczymi. Rolę mapy wzorcowej spełnia zazwyczaj jedna
przygotowanie zbioru materiałów kartograficznych, przetwarzanie graficzno-numeryczne informacji oraz zestawienie numeryczne, prezentację graficzną i analizę wyników [2].<br>Przetwarzanie informacji, zgodnie z zaprojektowanym schematem technologicznym realizowane jest za pomocą specjalnie dostosowanego programu KART-EKO przeznaczonego do pozyskiwania i numerycznego przetwarzania informacji graficznych o środowisku. Ogólny schemat przetwarzania informacji pokazany został na rys. 3.21. W schemacie tym założono, że jedna z map zgromadzonych w zbiorze traktowana jest jako mapa wzorcowa. Oznacza to, że układ współrzędnych tej mapy przyjęty jest jako układ wzorcowy całego opracowania, a następnie do układu tego dostosowywane są układy pozostałych map nazywanych roboczymi. Rolę mapy wzorcowej spełnia zazwyczaj jedna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego