Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
zależność

Uwzględniając, że (tablica 5.1)

gdzie MES moment rozwijany przez mechanizm napędowy łyżki względem przegubu E, obliczony dla ciśnienia równego nastawie zaworu bezpieczeństwa, MEG moment rozwijany przez ciężar własny łyżki i ciężar zawartego w niej urobku względem przegubu E, xEF, yEF współrzędne punktu F w układzie współrzędnych x4 y4 (rys. 5.10), oraz biorąc pod uwagę (4.6), zależność (7.3) można przedstawić w postaci

gdzie E prędkość kątowa łyżki.
Ponieważ (5.6)

oraz (4.4)

więc zależność (7.5) można zapisać w postaci

Ponieważ iloczyn MEG E wyraża moc rozwijaną przez ciężar własny łyżki poruszający się z prędkością kątową
zależność<br>&lt;gap&gt;<br>Uwzględniając, że (tablica 5.1)<br>&lt;gap&gt;<br>gdzie MES moment rozwijany przez mechanizm napędowy łyżki względem przegubu E, obliczony dla ciśnienia równego nastawie zaworu bezpieczeństwa, MEG moment rozwijany przez ciężar własny łyżki i ciężar zawartego w niej urobku względem przegubu E, xEF, yEF współrzędne punktu F w układzie współrzędnych x4 y4 (rys. 5.10), oraz biorąc pod uwagę (4.6), zależność (7.3) można przedstawić w postaci<br>&lt;gap&gt;<br>gdzie E prędkość kątowa łyżki.<br>Ponieważ (5.6)<br>&lt;gap&gt;<br>oraz (4.4)<br>&lt;gap&gt;<br>więc zależność (7.5) można zapisać w postaci<br>&lt;gap&gt;<br>Ponieważ iloczyn MEG E wyraża moc rozwijaną przez ciężar własny łyżki poruszający się z prędkością kątową
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego