Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
zgodnie z oczekiwaniem, współczynniki korelacji dla minikoparek mają wartości wyższe niż dla koparek klasycznych. Niższe wartości współczynników korelacji dla koparek klasycznych wynikają z charakteru zależności poszczególnych parametrów względem siebie i względem masy. Dla minikoparek zależności te mogą być aproksymowane linią prostą (rys. 9.3), natomiast dla koparek klasycznych funkcją logarytmiczną (rys. 9.4). Wyniki aproksymacji są przedstawione w tablicy 9.2.
Ponieważ koparki są wyposażane w osprzęty, w skład których wchodzą zestawy ramion o różnej długości, skorelowanie długości ramienia z masą koparki oraz z innymi analizowanymi parametrami jest słabe (tabl. 9.2, rys. 9.3 i 9.4). Nie oznacza to
zgodnie z oczekiwaniem, współczynniki korelacji dla minikoparek mają wartości wyższe niż dla koparek klasycznych. Niższe wartości współczynników korelacji dla koparek klasycznych wynikają z charakteru zależności poszczególnych parametrów względem siebie i względem masy. Dla minikoparek zależności te mogą być aproksymowane linią prostą (rys. 9.3), natomiast dla koparek klasycznych funkcją logarytmiczną (rys. 9.4). Wyniki aproksymacji są przedstawione w tablicy 9.2.<br>Ponieważ koparki są wyposażane w osprzęty, w skład których wchodzą zestawy ramion o różnej długości, skorelowanie długości ramienia z masą koparki oraz z innymi analizowanymi parametrami jest słabe (tabl. 9.2, rys. 9.3 i 9.4). Nie oznacza to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego