Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
od wprowadzenia glonów podano w tabl.8.23. Tradycyjne stawy ściekowe pracują przy obciążeniu 5469kg BZT5/(had).
Znacznie bardziej wydajne są stawy napowietrzane, które w skrajnym przypadku mogą wytrzymywać obciążenia nawet 60 razy większe. W krochmalni Pietrowskiej zastosowano biologiczne oczyszczanie ścieków na złożach tarczowych [11]. Schemat technologiczny oczyszczalni przedstawiono na rys.8.19, a wyniki oczyszczania w tabl.8.24. Schemat jednostopniowego biologicznego oczyszczania ścieków z krochmalni o przerobie 30003500t ziemniaków na dobę pokazano na rys.8.20. Ścieki ze spławiaków i płuczek podczyszczane są w piaskowniku i osadniku i używane w obiegu. Pozostałe ścieki poddawane są flotacji, sedymentacji pośredniej, oczyszczaniu
od wprowadzenia glonów podano w tabl.8.23. Tradycyjne stawy ściekowe pracują przy obciążeniu 5469kg BZT5/(had).<br>Znacznie bardziej wydajne są stawy napowietrzane, które w skrajnym przypadku mogą wytrzymywać obciążenia nawet 60 razy większe. W krochmalni Pietrowskiej zastosowano biologiczne oczyszczanie ścieków na złożach tarczowych [11]. Schemat technologiczny oczyszczalni przedstawiono na rys.8.19, a wyniki oczyszczania w tabl.8.24. Schemat jednostopniowego biologicznego oczyszczania ścieków z krochmalni o przerobie 30003500t ziemniaków na dobę pokazano na rys.8.20. Ścieki ze spławiaków i płuczek podczyszczane są w piaskowniku i osadniku i używane w obiegu. Pozostałe ścieki poddawane są flotacji, sedymentacji pośredniej, oczyszczaniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego