Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
na pewną odrębność diagnostyki ultradźwiękowej oraz znacznie większą liczbę opracowań naukowych i praktycznych poświęconych tej tematyce, nie będzie ona przedmiotem treści tego podręcznika.

1.2. DIAGNOSTYKA AKUSTYCZNA

Dźwięki wytwarzane przez otaczające nas środowisko charakteryzują się dużą różnorodnością, której ogólnymi wyróżnikami są: rozpiętość poziomów natężenia dźwięków oraz zakresy ich częstotliwości. Na rys. 1.1 pokazano rozkład sygnałów dźwiękowych mowy i muzyki w układzie współrzędnych: częstotliwość - ciśnienie akustyczne.

Niezależnie od subtelności struktury fizycznej dźwięków można je klasyfikować według ich roli i funkcji, jaką spełniają. Sygnał telefonu, klakson samochodowy czy pukanie do drzwi, wymagają określonej reakcji osoby lub osób, dla których dźwięk był przeznaczony
na pewną odrębność diagnostyki ultradźwiękowej oraz znacznie większą liczbę opracowań naukowych i praktycznych poświęconych tej tematyce, nie będzie ona przedmiotem treści tego podręcznika.<br><br>&lt;tit&gt;1.2. DIAGNOSTYKA AKUSTYCZNA&lt;/&gt;<br><br>Dźwięki wytwarzane przez otaczające nas środowisko charakteryzują się dużą różnorodnością, której ogólnymi wyróżnikami są: rozpiętość poziomów natężenia dźwięków oraz zakresy ich częstotliwości. Na rys. 1.1 pokazano rozkład sygnałów dźwiękowych mowy i muzyki w układzie współrzędnych: częstotliwość - ciśnienie akustyczne.<br>&lt;gap&gt;<br>Niezależnie od subtelności struktury fizycznej dźwięków można je klasyfikować według ich roli i funkcji, jaką spełniają. Sygnał telefonu, klakson samochodowy czy pukanie do drzwi, wymagają określonej reakcji osoby lub osób, dla których dźwięk był przeznaczony
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego