Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
grup podmiotów, zwłaszcza producentów i sprzedawców, które popychają do góry proste agregatowego popytu (np. do położenia ). Równocześnie procesy wzrostu cen uruchamiają mechanizmy rewindykacyjne inicjowane przez tych, których dochody realne spadły w wyniku wzrostu cen (chodzi w szczególności o robotników). W rezultacie pojawia się spirala inflacyjna, powodująca wzrost poziomu cen (na rys. 16.2 zaznaczono poziom P2, ale wzrost cen może przebiegać dalej).

Z powyższych rozważań wyłania się dosyć przejrzysty obraz polityki antyinflacyjnej. Skoro przyczyną inflacji jest wzrost popytu, to program działań antyinflacyjnych należy opierać na ograniczeniu wzrostu agregatowego popytu. Po przestudiowaniu rozdziałów jedenastego i dwunastego czytelnik wie już zapewne, jaką rolę
grup podmiotów, zwłaszcza producentów i sprzedawców, które popychają do góry proste agregatowego popytu (np. do położenia ). Równocześnie procesy wzrostu cen uruchamiają mechanizmy rewindykacyjne inicjowane przez tych, których dochody realne spadły w wyniku wzrostu cen (chodzi w szczególności o robotników). W rezultacie pojawia się spirala inflacyjna, powodująca wzrost poziomu cen (na rys. 16.2 zaznaczono poziom P2, ale wzrost cen może przebiegać dalej).<br><br>Z powyższych rozważań wyłania się dosyć przejrzysty obraz polityki antyinflacyjnej. Skoro przyczyną inflacji jest wzrost popytu, to program działań antyinflacyjnych należy opierać na ograniczeniu wzrostu agregatowego popytu. Po przestudiowaniu rozdziałów jedenastego i dwunastego czytelnik wie już zapewne, jaką rolę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego