Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 20.11
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
i objęciu ich przez ENEKO sp. z o.o., ale 11 dni później postanowiła zmienić własną uchwałę w ten sposób, że nowym wspólnikiem została inna spółka siostrzana, Deniz Trading Construction and Investment Company, należąca do brata Osmana - Malika Yildiza. Zagrali rzecznikowi na nosie Wilanowską inwestycją swego czasu zainteresował się nawet rzecznik praw obywatelskich. Wątpliwości dotyczyły głównie trybu wyłonienia firmy Deniz. Firma powinna być wybrana w przetargu, a nie w konkursie na projekt architektoniczny. Jak uzasadniał rzecznik, jeżeli gmina zamierza wejść w spółkę z wykonawcą projektu, powinna w warunkach przetargu zapisać taką możliwość. Tymczasem w ogłoszeniu o konkursie ofert znajduje się tylko
i objęciu ich przez ENEKO sp. z o.o., ale 11 dni później postanowiła zmienić własną uchwałę w ten sposób, że nowym wspólnikiem została inna spółka siostrzana, Deniz Trading Construction and Investment Company, należąca do brata Osmana - Malika Yildiza. Zagrali rzecznikowi na nosie Wilanowską inwestycją swego czasu zainteresował się nawet rzecznik praw obywatelskich. Wątpliwości dotyczyły głównie trybu wyłonienia firmy Deniz. Firma powinna być wybrana w przetargu, a nie w konkursie na projekt architektoniczny. Jak uzasadniał rzecznik, jeżeli gmina zamierza wejść w spółkę z wykonawcą projektu, powinna w warunkach przetargu zapisać taką możliwość. Tymczasem w ogłoszeniu o konkursie ofert znajduje się tylko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego