Typ tekstu: Książka
Autor: Rożek Michał
Tytuł: Symbolika i magia Krakowa
Rok: 2000
Boga ludem. Pies jest zatem również symbolem władcy, naśladowcy i namiestnika Chrystusa, czuwającego nad oddaną mu owczarnią , zdolnego do jej obrony przed wrogiem. Monarcha jest więc stróżem prawa, a pies uosobieniem czujności. O takiej treści symbolu warto także pamiętać, by zrozumieć zawiłość i dwuznaczność w prawidłowym odczytaniu symboliki średniowiecznej. Te sekretne treści sztuki sprzed stuleci pozwalają zrozumieć mentalność elit, doskonale i właściwie odczytujących dzieła artystyczne minionych epok. Nam pozostają tajemnicze psy ścigające sokoły u podstawy pomnika nagrobnego króla Władysława Jagiełły.
Rzeźba przedstawiająca monarchę to nic innego jak tylko jego wierny portret, z którego bez trudu możemy odczytać, jakim był, jak wyglądał
Boga ludem. Pies jest zatem również symbolem władcy, naśladowcy i namiestnika Chrystusa, czuwającego nad oddaną mu owczarnią &lt;gap&gt;, zdolnego do jej obrony przed wrogiem. Monarcha jest więc stróżem prawa, a pies uosobieniem czujności. O takiej treści symbolu warto także pamiętać, by zrozumieć zawiłość i dwuznaczność w prawidłowym odczytaniu symboliki średniowiecznej. Te sekretne treści sztuki sprzed stuleci pozwalają zrozumieć mentalność elit, doskonale i właściwie odczytujących dzieła artystyczne minionych epok. Nam pozostają tajemnicze psy ścigające sokoły u podstawy pomnika nagrobnego króla Władysława Jagiełły. <br>Rzeźba przedstawiająca monarchę to nic innego jak tylko jego wierny portret, z którego bez trudu możemy odczytać, jakim był, jak wyglądał
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego