Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
PKO-bp.
2. W przypadku otwierania rachunków dla małoletnich i ubezwłasnowolnionych nie stosuje się ust.1.

3. RACHUNKI WSPÓLNE
§ 7
Rachunki wspólne są prowadzone na rzecz dwóch osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej współposiadaczami.
§ 8
1. Przez zawarcie umowy o prowadzenie rachunku wspólnego współposiadacze stają się wierzycielami solidarnymi PKO-bp.
Współposiadacze wyrażają nieodwołalną zgodę na dysponowanie przez każdego z nich bez ograniczeń środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku oraz na dokonywanie samodzielnie wszelkich czynności wynikających z umowy, łącznie z jej wypowiedzeniem i podjęciem salda rachunku z dniem rozwiązania umowy.
2. Współposiadacze ponoszą skutki swoich dyspozycji i dyspozycji pełnomocników
PKO-bp.<br>2. W przypadku otwierania rachunków dla małoletnich i ubezwłasnowolnionych nie stosuje się ust.1.<br><br>3. RACHUNKI WSPÓLNE <br>§ 7<br>Rachunki wspólne są prowadzone na rzecz dwóch osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej współposiadaczami.<br>§ 8<br>1. Przez zawarcie umowy o prowadzenie rachunku wspólnego współposiadacze stają się wierzycielami solidarnymi PKO-bp.<br>Współposiadacze wyrażają nieodwołalną zgodę na dysponowanie przez każdego z nich bez ograniczeń środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku oraz na dokonywanie samodzielnie wszelkich czynności wynikających z umowy, łącznie z jej wypowiedzeniem i podjęciem salda rachunku z dniem rozwiązania umowy.<br>2. Współposiadacze ponoszą skutki swoich dyspozycji i dyspozycji pełnomocników
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego