Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
zużycie energii,
- wykorzystanie opłaconego czasu pracy,
- wykorzystanie środków pracy (wyrażone amortyzacją).
W praktycznym działaniu wyrażają się one:
- kosztami produktu,
- kosztami procesu technologicznego,
- kosztami wspomagania procesów działalności,
- kosztami zarządzania.
Przypatrując się temu podziałowi łatwo dojść do przekonania, że rozmiary produkcji w różnym stopniu wpływają na poszczególne grupy kosztów. Świadomi tego, że specyfika różnych branż wytwórczych wpływa na mocne zróżnicowanie tego problemu, przyjmijmy 103jednak - jako najczęściej występujące zjawisko - że rozmiary produkcji największy wpływ mają na koszty produktu, mniejszy na koszty procesu technologicznego (występują tu znaczniejsze wahania wydajności), jeszcze mniejszy na koszty wspomagania działalności, a najmniejszy na koszty zarządu. W konsekwencji tego suma
zużycie energii,<br>- wykorzystanie opłaconego czasu pracy,<br>- wykorzystanie środków pracy (wyrażone amortyzacją).<br>W praktycznym działaniu wyrażają się one:<br>- kosztami produktu,<br>- kosztami procesu technologicznego,<br>- kosztami wspomagania procesów działalności,<br>- kosztami zarządzania.<br>Przypatrując się temu podziałowi łatwo dojść do przekonania, że rozmiary produkcji w różnym stopniu wpływają na poszczególne grupy kosztów. Świadomi tego, że specyfika różnych branż wytwórczych wpływa na mocne zróżnicowanie tego problemu, przyjmijmy 103<br><br><br><br>jednak - jako najczęściej występujące zjawisko - że rozmiary produkcji największy wpływ mają na koszty produktu, mniejszy na koszty procesu technologicznego (występują tu znaczniejsze wahania wydajności), jeszcze mniejszy na koszty wspomagania działalności, a najmniejszy na koszty zarządu. W konsekwencji tego suma
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego