Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
a w tym m.in. planowania, projektowania, zakupów, technologii i szkolenia kadr. Proces doskonalenia prowadzi do podnoszenia jakości, zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.


W pracach Jurana szczególnie wnikliwie są rozpatrywane możliwości wykorzystania metod statystycznych. Metody te są stosowane m.in. w obliczeniach niezawodnościowych, przy planowaniu badań i analizie wyników, opracowywaniu specyfikacji wymagań jakościowych, wyznaczaniu granicznych wartości cech i tolerancji, regulowaniu i badaniu stabilności procesów produkcji, prowadzeniu kontroli technicznej, a nawet w kształtowaniu stosunków z dostawcami i odbiorcami. Juran dostrzega i rozwija problem zapewniania jakości, a całość działań w obszarze jakości dzieli na dwie grupy:
działania o charakterze kierowniczym i ekonomicznym (ogólna
a w tym m.in. planowania, projektowania, zakupów, technologii i szkolenia kadr. Proces doskonalenia prowadzi do podnoszenia jakości, zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.<br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>W pracach Jurana szczególnie wnikliwie są rozpatrywane możliwości wykorzystania metod statystycznych. Metody te są stosowane m.in. w obliczeniach niezawodnościowych, przy planowaniu badań i analizie wyników, opracowywaniu specyfikacji wymagań jakościowych, wyznaczaniu granicznych wartości cech i tolerancji, regulowaniu i badaniu stabilności procesów produkcji, prowadzeniu kontroli technicznej, a nawet w kształtowaniu stosunków z dostawcami i odbiorcami. Juran dostrzega i rozwija problem zapewniania jakości, a całość działań w obszarze jakości dzieli na dwie grupy:<br> działania o charakterze kierowniczym i ekonomicznym (ogólna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego