Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
polega na wykonywaniu określonych operacji dotyczących tych kategorii, nazwanych operacjami jakościowymi. Operacje te, będące zestawami czynności i działań, służą do osiągania celów formułowanych w wymiarze jakościowym. Różnorodność oraz złożoność celów i uwarunkowań ludzkiej działalności determinują zróżnicowanie po stronie operacji jakościowych. Trzeba zatem uporządkować te operacje, począwszy od poziomu najwyższego. Koncepcję specyfikacji podstawowych typów operacji jakościowych przedstawiono na rysunku 1.4.
1 Określanie
Operacja określania dotyczy jakości niewartościowanej i zmierza do poznania natury przedmiotów, rozpatrywanej w trybie diagnostycznym (retrospektywnym), prognostycznym (prospektywnym) lub postulatywnym (projektowym). Jej rezultatem są adekwatne modele informacyjne, stanowiące podstawę dla pozostałych operacji jakościowych. W operacji określania jakości przedmiotów występują
polega na wykonywaniu określonych operacji dotyczących tych kategorii, nazwanych operacjami jakościowymi. Operacje te, będące zestawami czynności i działań, służą do osiągania celów formułowanych w wymiarze jakościowym. Różnorodność oraz złożoność celów i uwarunkowań ludzkiej działalności determinują zróżnicowanie po stronie operacji jakościowych. Trzeba zatem uporządkować te operacje, począwszy od poziomu najwyższego. Koncepcję specyfikacji podstawowych typów operacji jakościowych przedstawiono na rysunku 1.4.<br>1 Określanie<br>Operacja określania dotyczy jakości niewartościowanej i zmierza do poznania natury przedmiotów, rozpatrywanej w trybie diagnostycznym (retrospektywnym), prognostycznym (prospektywnym) lub postulatywnym (projektowym). Jej rezultatem są adekwatne modele informacyjne, stanowiące podstawę dla pozostałych operacji jakościowych. W operacji określania jakości przedmiotów występują
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego