Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
Człowiek i jego praca" tak określają relację między charakterem a treścią pracy:
"[charakter pracy w węższym znaczeniu - S. S.] obejmuje funkcjonalną treść pracy i warunki działalności wytwórczej. W tym znaczeniu charakter pracy odzwierciedla materialno-techniczną bazę społeczną szerzej niż treść pracy, ponieważ obok specyfiki danego rodzaju zajęcia (zawodu) obejmuje także specyfikę warunków pracy. [...] Treść pracy [...] wiąże się nie ze społeczno-ekonomicznym podziałem pracy, a z jego podstawą techniczną, określaną przez stan materialno-technicznej bazy produkcji".
Zróżnicowanie treści pracy implikuje określone zróżnicowanie zawodowe (kategorie zawodowe). Oto przykłady ilustrujące analizowane ujęcie.
"[...] wykonywanie określonego zawodu ma bardzo duży wpływ na sposób wykorzystania czasu wolnego
Człowiek i jego praca"&lt;/&gt; tak określają relację między charakterem a treścią pracy:<br>"[charakter pracy w węższym znaczeniu - S. S.] obejmuje funkcjonalną treść pracy i warunki działalności wytwórczej. W tym znaczeniu charakter pracy odzwierciedla materialno-techniczną bazę społeczną szerzej niż treść pracy, ponieważ obok specyfiki danego rodzaju zajęcia (zawodu) obejmuje także specyfikę warunków pracy. [...] Treść pracy [...] wiąże się nie ze społeczno-ekonomicznym podziałem pracy, a z jego podstawą techniczną, określaną przez stan materialno-technicznej bazy produkcji". &lt;page nr=23&gt;<br>Zróżnicowanie treści pracy implikuje określone zróżnicowanie zawodowe (kategorie zawodowe). Oto przykłady ilustrujące analizowane ujęcie.<br>"[...] wykonywanie określonego zawodu ma bardzo duży wpływ na sposób wykorzystania czasu wolnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego