Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
pociągnięta zostanie do świadczeń na rzecz społeczeństwa. Wywałszczenie obszarników, osadzenie małorolnych i bezrolnych chłopów na ziemi, kontrola robotnicza nad przemysłem i inne rewolucyjne przeobrażenia stworzyć miały podstawę dla szerszego rynku wewnętrznego i ukształtować przesłanki dla dalszych przeobrażeń socjalistycznych.
Wizja polskiej drogi do socjalizmu wynikała u Branda z wczucia się w specyfikę stosunków gospodarczo-społecznych Polski i znakomitego opanowania metody marksistowsko-leninowskiej. Interesująca jest ona swą zwartością wewnętrzną i harmonijnym powiązaniem poszczególnych elementów.
Na II Zjeździe kandydował do KC, lecz nie został wybrany. W czasie plenarnego posiedzenia KC w grudniu 1923 r. Brand, jako przedstawiciel KC KPRP przy Komitecie Wykonawczym MK, referował
pociągnięta zostanie do świadczeń na rzecz społeczeństwa. Wywałszczenie obszarników, osadzenie małorolnych i bezrolnych chłopów na ziemi, kontrola robotnicza nad przemysłem i inne rewolucyjne przeobrażenia stworzyć miały podstawę dla szerszego rynku wewnętrznego i ukształtować przesłanki dla dalszych przeobrażeń socjalistycznych.<br>Wizja polskiej drogi do socjalizmu wynikała u Branda z wczucia się w specyfikę stosunków gospodarczo-społecznych Polski i znakomitego opanowania metody marksistowsko-leninowskiej. Interesująca jest ona swą zwartością wewnętrzną i harmonijnym powiązaniem poszczególnych elementów.<br>Na II Zjeździe kandydował do KC, lecz nie został wybrany. W czasie plenarnego posiedzenia KC w grudniu 1923 r. Brand, jako przedstawiciel KC KPRP przy Komitecie Wykonawczym MK, referował
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego