Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
się z nim, a ponadto różniący się od argumentów konkurencji. W przypadku wyłącznie racjonalnego odniesienia komunikatów do podstawowych cech produktu, uzyskujemy z reguły wiadomości oczywiste;
6, dostosowania ewentualnych technik perswazyjnych do kontekstu przebiegu komunikacji;
7, zapisu obrazu produktu w komunikatach w taki sposób, by uwzględniał fazowość kampanii oraz pojemność i specyfikę poszczególnych nośników;
8, wykorzystania, w celu uzyskania efektu ostatecznego, wszystkich elementów przekazu: cech produktu, informacji kontekstowej, związków między wiadomościami, cech wiadomości jako całości komunikacyjnej;
9, określenia reguł decydujących o ciągłości komunikacji dzięki konstrukcji stałej reklamowej, funkcjonującej przy różnych stopniach koncentracji uwagi odbiorcy oraz na różnych poziomach zapisu informacji;
10, definicji
się z nim, a ponadto różniący się od argumentów konkurencji. W przypadku wyłącznie racjonalnego odniesienia komunikatów do podstawowych cech produktu, uzyskujemy z reguły wiadomości oczywiste; <br>6, dostosowania ewentualnych technik perswazyjnych do kontekstu przebiegu komunikacji; <br>7, zapisu obrazu produktu w komunikatach w taki sposób, by uwzględniał fazowość kampanii oraz pojemność i specyfikę poszczególnych nośników; <br>8, wykorzystania, w celu uzyskania efektu ostatecznego, wszystkich elementów przekazu: cech produktu, informacji kontekstowej, związków między wiadomościami, cech wiadomości jako całości komunikacyjnej; <br>9, określenia reguł decydujących o ciągłości komunikacji dzięki konstrukcji stałej reklamowej, funkcjonującej przy różnych stopniach koncentracji uwagi odbiorcy oraz na różnych poziomach zapisu informacji; <br>10, definicji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego