Typ tekstu: Książka
Autor: Broszkiewicz Jerzy
Tytuł: Doktor Twardowski
Rok wydania: 1987
Rok powstania: 1978
nauczał mnie niewypowiedziany obraz gorejącego Serca Chrystusowego.
Słuchaj : Powiem ci Wie lką Rzecz.
Albowiem człowiek ma prawo rozmawiać z Bogiem, bo my nie stado ani trzódka bydlątek z obory Pańskiej.
Był między nami i Ukrzyżowan, mówił Sam i słuchał, co mówimy.
Więc i ja powiem ci słowo! Masz prawo, człowieku, spierać się z Nim, wołać do Niego, o Jego sprawiedliwszą sprawiedliwość, masz prawo sporzyć się o swoje nieszczęścia, bo stworzył cię na podobieństwo, czyli żeś Mu p odobny, czyli zyskałeś prawo gniewać się z Nim, sporzyć się w męce i buntować, kiedy odmawia ci łaski.
Jednego prawa nie miałeś, nie masz, i
nauczał mnie niewypowiedziany obraz gorejącego Serca Chrystusowego.<br>Słuchaj : Powiem ci Wie lką Rzecz.<br>Albowiem człowiek ma prawo rozmawiać z Bogiem, bo my nie stado ani trzódka bydlątek z obory Pańskiej.<br>Był między nami i Ukrzyżowan, mówił Sam i słuchał, co mówimy.<br>Więc i ja powiem ci słowo! Masz prawo, człowieku, spierać się z Nim, wołać do Niego, o Jego sprawiedliwszą sprawiedliwość, masz prawo sporzyć się o swoje nieszczęścia, bo stworzył cię na podobieństwo, czyli żeś Mu p odobny, czyli zyskałeś prawo gniewać się z Nim, sporzyć się w męce i buntować, kiedy odmawia ci łaski.<br>Jednego prawa nie miałeś, nie masz, i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego