Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
powinny być nawiązane dwustronnie,
- długość celowych nie może przekraczać 50 m,
- na danym stanowisku w pierwszej kolejności należy wyznaczyć metodą niwelacji i wysokości punktów nawiązania, a następnie wysokości wierzchołków siatki kwadratów i ewentualnie wysokości punktów dodatkowych,
- niwelacje ciągów należy wykonać dwukrotnie.
Niwelację wierzchołków figur małych obiektów, można wykonać z jednego stanowiska niwelatora bezpośrednio nawiązanego do reperu roboczego założonego uprzednio dla mierzonego obiektu. Dopuszczalna odchyłka różnicy wysokości przy dwukrotnej niwelacji ciągu nie powinna przekraczać wielkości obliczonej ze wzoru

Pomiar rzeźby terenu metodą niwelacji siatkowej wykonuje się na ogół dla niewielkich obszarów terenów płaskich lub o niewielkiej różnicy wysokości. Jest to metoda szczególnie
powinny być nawiązane dwustronnie,<br>- długość celowych nie może przekraczać 50 m,<br>- na danym stanowisku w pierwszej kolejności należy wyznaczyć metodą niwelacji i wysokości punktów nawiązania, a następnie wysokości wierzchołków siatki kwadratów i ewentualnie wysokości punktów dodatkowych,<br>- niwelacje ciągów należy wykonać dwukrotnie.<br>Niwelację wierzchołków figur małych obiektów, można wykonać z jednego stanowiska niwelatora bezpośrednio nawiązanego do reperu roboczego założonego uprzednio dla mierzonego obiektu. Dopuszczalna odchyłka różnicy wysokości przy dwukrotnej niwelacji ciągu &lt;gap&gt; nie powinna przekraczać wielkości obliczonej ze wzoru<br>&lt;gap&gt;<br>Pomiar rzeźby terenu metodą niwelacji siatkowej wykonuje się na ogół dla niewielkich obszarów terenów płaskich lub o niewielkiej różnicy wysokości. Jest to metoda szczególnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego