Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
społecznego jako zmiennej określającej aktywność kulturalną;
2) pośrednie jej uwzględnienie w postaci takich zmiennych, jak pochodzenie środowiskowe, tradycje rodzinne itp.,
3) formułowanie twierdzeń o słabym lub warunkowym wpływie pochodzenia społecznego na uczestnictwo w kulturze;
4) określenie pochodzenia społecznego jako jednej z istotnych czy nawet najsilniej określających uczestnictwo kulturalne zmiennych.
Źródła stanowiska pierwszego są trudne do jednoznacznego określenia, gdyż tkwią na poziomie wstępnych założeń badawczych, nie zawsze reformowanych. Wydaje się, że pośrednich uzasadnień można szukać w ramach stanowisk drugiego i trzeciego oraz niektórych tezach prac poświęconych przeobrażeniom struktury społecznej w naszym kraju. Wniosek, jaki można stąd wyprowadzić, mógłby przybrać taką postać: proces
społecznego jako zmiennej określającej aktywność kulturalną;<br>2) pośrednie jej uwzględnienie w postaci takich zmiennych, jak pochodzenie środowiskowe, tradycje rodzinne itp.,<br>3) formułowanie twierdzeń o słabym lub warunkowym wpływie pochodzenia społecznego na uczestnictwo w kulturze;<br>4) określenie pochodzenia społecznego jako jednej z istotnych czy nawet najsilniej określających uczestnictwo kulturalne zmiennych.<br>Źródła stanowiska pierwszego są trudne do jednoznacznego określenia, gdyż tkwią na poziomie wstępnych założeń badawczych, nie zawsze reformowanych. Wydaje się, że pośrednich uzasadnień można szukać w ramach stanowisk drugiego i trzeciego oraz niektórych tezach prac poświęconych przeobrażeniom struktury społecznej w naszym kraju. Wniosek, jaki można stąd wyprowadzić, mógłby przybrać taką postać: proces
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego