Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
w Najwyższej Radzie Gospodarki Narodowej (WSNCh), po czym od 1931 r. przechodzi do Gospłanu, gdzie pracuje do 1937 r. W ciągu tych lat Brand okazał się wybitnym działaczem gospodarczym ZSRR, szczególnie zasłużonym w rozbudowie przemysłu hutniczo-metalurgicznego. Był wieloletnim naczelnikiem wydziału hutniczo-metalurgicznego oraz członkiem Prezydium Gospłanu. Z racji swego stanowiska brał żywy udział w planowaniu i kierowaniu rozwojem przemysłu ciężkiego Związku Radzieckiego. Był autorem szeregu publikacji naukowych z tej dziedziny. Artykuły i rozprawy jego ukazywały się m. in. w organie teoretycznym KPZR "Bolszewiku", w czasopiśmie specjalistycznym "Za industrializację" oraz w innych czasopismach i w prasie centralnej. Pisał też broszury w
w Najwyższej Radzie Gospodarki Narodowej (WSNCh), po czym od 1931 r. przechodzi do Gospłanu, gdzie pracuje do 1937 r. W ciągu tych lat Brand okazał się wybitnym działaczem gospodarczym ZSRR, szczególnie zasłużonym w rozbudowie przemysłu hutniczo-metalurgicznego. Był wieloletnim naczelnikiem wydziału hutniczo-metalurgicznego oraz członkiem Prezydium Gospłanu. Z racji swego stanowiska brał żywy udział w planowaniu i kierowaniu rozwojem przemysłu ciężkiego Związku Radzieckiego. Był autorem szeregu publikacji naukowych z tej dziedziny. Artykuły i rozprawy jego ukazywały się m. in. w organie teoretycznym KPZR "Bolszewiku", w czasopiśmie specjalistycznym "Za industrializację" oraz w innych czasopismach i w prasie centralnej. Pisał też broszury w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego