Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
uposażenia według stopnia wojskowego, zalicza się w wymiarze pojedynczym, w stosunku jeden dzień stosunku służbowego (pracy) równy jednemu dniowi czynnej służby wojskowej.
Za istotne należy uznać również to, że żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zachowuje stawkę dotychczasową do czasu uzyskania wyższej stawki uposażenia według stanowiska służbowego. Zasady tej nie stosuje się jednak w stosunku do żołnierzy, którzy zostali wyznaczeni na stanowiska służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia:
* w okresie próbnym;
* w razie otrzymania miernej albo niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;
* w trybie dyscyplinarnym;
* wskutek obniżenia stopnia wojskowego.
Ponadto, żołnierzowi zawodowemu w służbie stałej, otrzymującemu
uposażenia według stopnia wojskowego, zalicza się w wymiarze pojedynczym, w stosunku jeden dzień stosunku służbowego (pracy) równy jednemu dniowi czynnej służby wojskowej.<br>Za istotne należy uznać również to, że żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zachowuje stawkę dotychczasową do czasu uzyskania wyższej stawki uposażenia według stanowiska służbowego. Zasady tej nie stosuje się jednak w stosunku do żołnierzy, którzy zostali wyznaczeni na stanowiska służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia:<br>* w okresie próbnym;<br>* w razie otrzymania miernej albo niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;<br>* w trybie dyscyplinarnym;<br>* wskutek obniżenia stopnia wojskowego.<br>Ponadto, żołnierzowi zawodowemu w służbie stałej, otrzymującemu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego