Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Polska
Nr: 50
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1997
majątku partii. Obietnic nie spełniono.

Teraźniejszość

Trzeba zdelegalizować SdRP, bo partia ta nigdy nie odcięła się od PZPR, sankcjonuje PRL, a niektórzy jej działacze w wypowiedziach publicznych bronią komunizmu - ideologii, której głoszenie zabrania konstytucja.

Założycielami SdRP byli delegaci na ostatni, XI zjazd PZPR. W Sali Kongresowej obradował na przemian zjazd starej partii i kongres założycielski nowej. Ten zabieg umożliwił przyjęcie przez PZPR uchwały o przekazaniu SdRP należącego do niej majątku .

Gdyby podjęto uchwałę o zaprzestaniu działalności (lub rozwiązaniu) PZPR przed podjęciem przez Zjazd decyzji co do przeznaczenia majątku PZPR konkretnej, z "imienia i nazwiska", partii (...) mienie PZPR znalazłoby się nagle bez
majątku partii. Obietnic nie spełniono. <br><br>&lt;tit&gt;Teraźniejszość&lt;/&gt;<br><br>Trzeba zdelegalizować SdRP, bo partia ta nigdy nie odcięła się od PZPR, sankcjonuje PRL, a niektórzy jej działacze w wypowiedziach publicznych bronią komunizmu - ideologii, której głoszenie zabrania konstytucja. <br><br>Założycielami SdRP byli delegaci na ostatni, XI zjazd PZPR. W Sali Kongresowej obradował na przemian zjazd starej partii i kongres założycielski nowej. Ten zabieg umożliwił przyjęcie przez PZPR uchwały o przekazaniu SdRP należącego do niej majątku . <br><br>Gdyby podjęto uchwałę o zaprzestaniu działalności (lub rozwiązaniu) PZPR przed podjęciem przez Zjazd decyzji co do przeznaczenia majątku PZPR konkretnej, z "imienia i nazwiska", partii (...) mienie PZPR znalazłoby się nagle bez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego