Typ tekstu: Książka
Autor: Kruczkowski Leon
Tytuł: Kordian i cham
Rok wydania: 1979
Rok powstania: 1932
konstytucji i praw krajowych...
- Powstać przeciw despotyzmowi dławiącemu naród! - zakrzyknął Wysocki.
- Otóż piękne słowa! Lecz z czym gorliwszym wołasz je zapałem, tym więcej zatracasz z ich treści!
- My te słowa uzbroić chcemy!
- Wiem! Chcecie bagnetami zrzucić z tego kraju despotyzm cara rosyjskiego, aby tym śmielej mógł tutaj rozsiąść się na starych śmieciach niepodległy sarmacki despotyzm - - despotyzm polskiej szlachty!
Mochnacki pobladł.
- Ludwiku! Myśmy w programie naszym wypisali żądania praw obywatelskich dla całego narodu, ulepszenie stanu włościan, oświatę dla ludu wiejskiego!
- Wy?... I któż wy jesteście? Garść subalternów wojska polskiego, trochę literatów i żurnalistów, dwóch czy trzech posłów sejmowych... Kogo wy reprezentujecie, jakiej
konstytucji i praw krajowych...<br>&lt;page nr=210&gt; - Powstać przeciw despotyzmowi dławiącemu naród! - zakrzyknął Wysocki.<br>- Otóż piękne słowa! Lecz z czym gorliwszym wołasz je zapałem, tym więcej zatracasz z ich treści!<br>- My te słowa uzbroić chcemy!<br>- Wiem! Chcecie bagnetami zrzucić z tego kraju despotyzm cara rosyjskiego, aby tym śmielej mógł tutaj rozsiąść się na starych śmieciach niepodległy sarmacki despotyzm - - despotyzm polskiej szlachty!<br>Mochnacki pobladł.<br>- Ludwiku! Myśmy w programie naszym wypisali żądania praw obywatelskich dla całego narodu, ulepszenie stanu włościan, oświatę dla ludu wiejskiego!<br>- Wy?... I któż wy jesteście? Garść subalternów wojska polskiego, trochę literatów i żurnalistów, dwóch czy trzech posłów sejmowych... Kogo wy reprezentujecie, jakiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego