Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
teorii. Trudności te doprowadziły do koncepcji modelu kolektywnego.

1.9.4. Model gazu Fermiego

Jednym z innych, poza powłokowym, modeli jądrowych ze słabym sprzężeniem jest model gazu Fermiego, zwany też modelem materii jądrowej. Korzystamy tu z definicji materii jądrowej i przeprowadzamy rozumowanie na układzie gazu fermionów, jakim posługuje się mechanika statystyczna.
Do obliczenia energii układu nukleonów znajdujących się w studni potencjału jądrowego potrzebne są dwie przesłanki:
a) liczba nukleonów podlegających statystyce Fermiego-Diraca jest równa liczbie stanów, tzn. w określonym stanie kwantowym może znajdować się tylko jeden nukleon;
b) określenie liczby stanów zależnych od energii
Ad a) Wychodzimy ze statystyki Fermiego
teorii. Trudności te doprowadziły do koncepcji modelu kolektywnego.<br><br>&lt;tit&gt;1.9.4. Model gazu Fermiego&lt;/&gt;<br><br> Jednym z innych, poza powłokowym, modeli jądrowych ze słabym sprzężeniem jest model gazu Fermiego, zwany też modelem materii jądrowej. Korzystamy tu z definicji materii jądrowej i przeprowadzamy rozumowanie na układzie gazu fermionów, jakim posługuje się mechanika statystyczna.<br> Do obliczenia energii układu nukleonów znajdujących się w studni potencjału jądrowego potrzebne są dwie przesłanki:<br> a) liczba nukleonów podlegających statystyce Fermiego-Diraca jest równa liczbie stanów, tzn. w określonym stanie kwantowym może znajdować się tylko jeden nukleon;<br> b) określenie liczby stanów zależnych od energii<br> Ad a) Wychodzimy ze statystyki Fermiego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego