Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Problemy
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
Polsce najwięcej prac ekonomicznych wykonano w oparciu o dane wojskowe. Dały one ogólną charakterystykę zróżnicowania przestrzennego gospodarki. Niemniej również wiele innych prac wykonano w oparciu o dane statystyczne powiatowe lub gromadzkie. Przeważnie jednak mają one charakter regionalny.
Badania geograficzno - planistyczne przestrzennej struktury gospodarki narodowej oparte są na założeniu, że dane statystyczne dotyczące jednostek administracyjnych wyższego rzędu, to jest województw lub powiatów, są zbyt ogólnikowe i nie całkiem adekwatne z punktu widzenia przestrzennego, ponieważ działalność gospodarczo społeczna nie jest równomiernie rozmieszczona w obrębie tych jednostek, ale przeciwnie - koncentruje się tylko w pewnych ich częściach. Dlatego pierwszym zadaniem tego typu badań jest wyróżnienie
Polsce najwięcej prac ekonomicznych wykonano w oparciu o dane wojskowe. Dały one ogólną charakterystykę zróżnicowania przestrzennego gospodarki. Niemniej również wiele innych prac wykonano w oparciu o dane statystyczne powiatowe lub gromadzkie. Przeważnie jednak mają one charakter regionalny.<br> Badania geograficzno - planistyczne przestrzennej struktury gospodarki narodowej oparte są na założeniu, że dane statystyczne dotyczące jednostek administracyjnych wyższego rzędu, to jest województw lub powiatów, są zbyt ogólnikowe i nie całkiem adekwatne z punktu widzenia przestrzennego, ponieważ działalność gospodarczo społeczna nie jest równomiernie rozmieszczona w obrębie tych jednostek, ale przeciwnie - koncentruje się tylko w pewnych ich częściach. Dlatego pierwszym zadaniem tego typu badań jest wyróżnienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego