Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
poz. 703).

Rozdział VII Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych - dane liczbowe

1.Wprowadzenie

1.1.Uwagi metodyczne

Statystykę przekształceń własnościowych prowadzą na szczeblu centralnym dwie instytucje: Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Skarbu Państwa (wcześniej Ministerstwo Przekształceń Własnościowych). GUS od września 1991r. publikuje, ostatnio w cyklu półrocznym, w serii "Informacje i opracowania statystyczne" zeszyty pt. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. GUS wydał również dwukrotnie (według stanu na koniec 1995r. oraz 1996r.) w serii "Studia i analizy statystyczne" obszerniejsze, analityczne opracowania pt. Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-95 (bądź 1990-96). Ministerstwo, ostatnio w cyklu kwartalnym, wydaje Dynamikę przekształceń własnościowych opracowywaną w Biurze Analiz
poz. 703).<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział VII Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych - dane liczbowe&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;1.Wprowadzenie&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;1.1.Uwagi metodyczne&lt;/&gt;<br><br>Statystykę przekształceń własnościowych prowadzą na szczeblu centralnym dwie instytucje: Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Skarbu Państwa (wcześniej Ministerstwo Przekształceń Własnościowych). GUS od września 1991r. publikuje, ostatnio w cyklu półrocznym, w serii "Informacje i opracowania statystyczne" zeszyty pt. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. GUS wydał również dwukrotnie (według stanu na koniec 1995r. oraz 1996r.) w serii "Studia i analizy statystyczne" obszerniejsze, analityczne opracowania pt. Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-95 (bądź 1990-96). Ministerstwo, ostatnio w cyklu kwartalnym, wydaje Dynamikę przekształceń własnościowych opracowywaną w Biurze Analiz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego