Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 2000
z ostatnich trzech miesięcy;
b) w przypadku Wnioskodawców uzyskujących dochody z prowadzonej działalności gospodarczej:
1) zaświadczenie o uzyskiwanych miesięcznych dochodach;
2) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami;
3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, jeżeli rachunek bieżący firmy nie jest prowadzony w BSK.SA;
c) w przypadku Wnioskodawców uzyskujących dochody z prowadzonego gospodarstwa rolnego:
1) zaświadczenie o uzyskiwanych miesięcznych dochodach;
2) zaświadczenie z urzędu gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym i zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami;
d) w przypadku Wnioskodawców uzyskujących
z ostatnich trzech miesięcy;<br>b) w przypadku Wnioskodawców uzyskujących dochody z prowadzonej działalności gospodarczej:<br>1) zaświadczenie o uzyskiwanych miesięcznych dochodach;<br>2) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami;<br>3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, jeżeli rachunek bieżący firmy nie jest prowadzony w BSK.SA;<br>c) w przypadku Wnioskodawców uzyskujących dochody z prowadzonego gospodarstwa rolnego:<br>1) zaświadczenie o uzyskiwanych miesięcznych dochodach;<br>2) zaświadczenie z urzędu gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym i zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami;<br>d) w przypadku Wnioskodawców uzyskujących
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego