Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
kadrą lekarską - założenie o większych możliwościach udzielania pomocy ofiarom zamachów samobójczych w mieście niż na wsi, jako o czynniku modyfikującym omawiane proporcje. Z uwagi jednak na dominujący sposób dokonania samobójstwa (jest nim powieszenie), możliwość pomocy samobójcy, uratowania mu życia jest raczej iluzoryczna. I tę hipotezę należałoby zatem wykluczyć. Hipotetyczna możliwość statystycznego błędu jest także mało prawdopodobna: wnioskujemy bowiem na podstawie pełnej statystyki ogólnopolskiej (liczącej ponad 5000 przypadków). Oczywiście nie oznacza to, że wyczerpana została pełna gama możliwości interpretacji problemu. Przy całej jednak ostrożności przy ich formułowaniu istnieją, moim zdaniem, bardzo silne przesłanki dla wskazania socjologicznych uwarunkowań procesu zatarcia się różnicy między
kadrą lekarską - założenie o większych możliwościach udzielania pomocy ofiarom zamachów samobójczych w mieście niż na wsi, jako o czynniku modyfikującym omawiane proporcje. Z uwagi jednak na dominujący sposób dokonania samobójstwa (jest nim powieszenie), możliwość pomocy samobójcy, uratowania mu życia jest raczej iluzoryczna. I tę hipotezę należałoby zatem wykluczyć. Hipotetyczna możliwość statystycznego błędu jest także mało prawdopodobna: wnioskujemy bowiem na podstawie pełnej statystyki ogólnopolskiej (liczącej ponad 5000 przypadków). Oczywiście nie oznacza to, że wyczerpana została pełna gama możliwości interpretacji problemu. Przy całej jednak ostrożności przy ich formułowaniu istnieją, moim zdaniem, bardzo silne przesłanki dla wskazania socjologicznych uwarunkowań procesu zatarcia się różnicy między
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego