Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
proces dostosowania swego ustawodawstwa do norm prawnych, które będą w przyszłości obowiązywać w Unii. Jest zadanie ujednolicenia przepisów gospodarczych, standardów i norm techniczno-jakościowych, regulacji prawnych, reguł konkurencji, systemów podatkowych i księgowych, infrastruktury bankowej, rynku kapitałowego, pieniężnego itp. Chodzi także o stopniowe dostosowanie polityki makroekonomicznej: jednostronne "związanie" kursu walutowego, harmonizację stóp procentowych, dyscyplinę budżetową, działania wymuszające pożądane zmiany strukturalne, zwłaszcza w rolnictwie i przemyśle ciężkim. Ta część "Strategii Europejskiej" miałaby więc charakter średniokresowego planu dostosowania polskiej gospodarki do wymogów Unii. Ale to mało. Potrzebne są działania podejmowane wspólnie z innymi krajami naszego regionu, głównie z Grupą Wyszehradzką. Chodzi o eliminowanie barier, ujednolicanie
proces dostosowania swego ustawodawstwa do norm prawnych, które będą w przyszłości obowiązywać w Unii. Jest zadanie ujednolicenia przepisów gospodarczych, standardów i norm techniczno-jakościowych, regulacji prawnych, reguł konkurencji, systemów podatkowych i księgowych, infrastruktury bankowej, rynku kapitałowego, pieniężnego itp. Chodzi także o stopniowe dostosowanie polityki makroekonomicznej: jednostronne "związanie" kursu walutowego, harmonizację stóp procentowych, dyscyplinę budżetową, działania wymuszające pożądane zmiany strukturalne, zwłaszcza w rolnictwie i przemyśle ciężkim. Ta część "Strategii Europejskiej" miałaby więc charakter <orig>średniokresowego</> planu dostosowania polskiej gospodarki do wymogów Unii. Ale to mało. Potrzebne są działania podejmowane wspólnie z innymi krajami naszego regionu, głównie z Grupą Wyszehradzką. Chodzi o eliminowanie barier, ujednolicanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego