Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 32
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
ustawę wykazałby się może dobrą wolą, ale sankcjonowałby zły obyczaj. Czasem przestawienie przecinka zmienia sens zdania. Pora więc - wzorem np. niemieckim upoważnić nowym przepisem marszałka lub komisję parlamentarną do korygowania drobnych, technicznych błędów.

Aleksander Chećko


Lepiej bronić dolara niż złotówki

Narodowy Bank Polski miał nadzieję, że dokonana niedawno obniżka podstawowych stóp procentowych i rozszerzenie pasma dopuszczalnych wahań kursu złotego zmniejszy atrakcyjność naszych obligacji i bonów skarbowych dla zagranicznych inwestorów. Tym samym pęd do wymiany dewiz na złote i tempo umacniania się narodowej waluty osłabnie. Kłopot w tym, że z tych planów na razie niewiele wyszło. Co prawda zyski z inwestycji portfelowych w
ustawę wykazałby się może dobrą wolą, ale sankcjonowałby zły obyczaj. Czasem przestawienie przecinka zmienia sens zdania. Pora więc - wzorem np. niemieckim upoważnić nowym przepisem marszałka lub komisję parlamentarną do korygowania drobnych, technicznych błędów.<br><br> &lt;au&gt;Aleksander Chećko&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br>&lt;tit&gt;Lepiej bronić dolara niż złotówki&lt;/&gt;<br><br> Narodowy Bank Polski miał nadzieję, że dokonana niedawno obniżka podstawowych stóp procentowych i rozszerzenie pasma dopuszczalnych wahań kursu złotego zmniejszy atrakcyjność naszych obligacji i bonów skarbowych dla zagranicznych inwestorów. Tym samym pęd do wymiany dewiz na złote i tempo umacniania się narodowej waluty osłabnie. Kłopot w tym, że z tych planów na razie niewiele wyszło. Co prawda zyski z inwestycji portfelowych w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego