Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1995
WARUNKI KREDYTOWANIA:
* posiadanie od roku czynnego rachunku bieżącego w naszym oddziale;
* dobra kondycja finansowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami);
* ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty.
SPECYFIKA KREPYTU:
* kwota kredytu - do 100.000 złotych (1 miliard starych złotych);
* okres kredytowania - do 3 miesięcy;
* forma wykorzystania - kredyt bezgotówkowy w walucie polskiej;
* stała stopa procentowa obowiązująca w dniu podpisania umowy;
* prowizja - 1% od kwoty udzielonego kredytu płatna jednorazowo w dniu podpisania umowy;
* czas rozpatrzenia wniosku - 3 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów;
* odsetki płatne miesięcznie

PREFEROWANE FORMY PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA SPŁATY:
1) blokada środków na rachunkach bankowych i depozytowych
2) kaucja
3) gwarancja
WARUNKI KREDYTOWANIA:&lt;/&gt;<br>* posiadanie od roku czynnego rachunku bieżącego w naszym oddziale;<br>* dobra kondycja finansowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami);<br>* ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty.<br>&lt;tit&gt;SPECYFIKA KREPYTU:&lt;/&gt;<br>* kwota kredytu - do 100.000 złotych (1 miliard starych złotych);<br>* okres kredytowania - do 3 miesięcy; <br>* forma wykorzystania - kredyt bezgotówkowy w walucie polskiej;<br>* stała stopa procentowa obowiązująca w dniu podpisania umowy;<br>* prowizja - 1% od kwoty udzielonego kredytu płatna jednorazowo w dniu podpisania umowy;<br>* czas rozpatrzenia wniosku - 3 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów;<br>* odsetki płatne miesięcznie &lt;page nr=1&gt;<br><br>&lt;tit&gt;PREFEROWANE FORMY PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA SPŁATY:&lt;/&gt;<br>1) blokada środków na rachunkach bankowych i depozytowych<br>2) kaucja<br>3) gwarancja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego