Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
też wszystkie czynniki mające wpływ na kształtowanie się przyszłego zysku odgrywają istotną rolę w kształtowaniu inwestycji. Do najważniejszych należy zaliczyć stopę procentową, zmiany popytu konsumpcyjnego, koszty i efektywność wyposażenia kapitałowego oraz oczekiwania.
Wpływ stopy procentowej na inwestycje dokonuje się przede wszystkim przez oddziaływanie na koszty finansowania inwestycji. Im wyższa jest stopa procentowa, tym droższe jest finansowanie inwestycji (bo kredyty inwestycyjne są wyżej oprocentowane) i w związku z tym mniej opłacalne są inwestycje. Inwestycje można więc potraktować jako malejącą funkcję stopy procentowej.
Inwestycje przyczyniają się do rozbudowy zdolności wytwórczych. Rozbudowa ta niezbędna jest wtedy, gdy zwiększa się popyt (w szczególności konsumpcyjny) na produkty
też wszystkie czynniki mające wpływ na kształtowanie się przyszłego zysku odgrywają istotną rolę w kształtowaniu inwestycji. Do najważniejszych należy zaliczyć stopę procentową, zmiany popytu konsumpcyjnego, koszty i efektywność wyposażenia kapitałowego oraz oczekiwania.<br>Wpływ stopy procentowej na inwestycje dokonuje się przede wszystkim przez oddziaływanie na koszty finansowania inwestycji. Im wyższa jest stopa procentowa, tym droższe jest finansowanie inwestycji (bo kredyty inwestycyjne są wyżej oprocentowane) i w związku z tym mniej opłacalne są inwestycje. Inwestycje można więc potraktować jako malejącą funkcję stopy procentowej.<br>Inwestycje przyczyniają się do rozbudowy zdolności wytwórczych. Rozbudowa ta niezbędna jest wtedy, gdy zwiększa się popyt (w szczególności konsumpcyjny) na produkty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego