Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
również może występować szereg nieprzewidzianych okoliczności: zdarzenia losowe, choroba, możliwość okazyjnego nabycia dóbr. Skłania to do trzymania pieniądza, w tym także w formie najbardziej płynnej, tj. w gotówce. Takie nieprzewidziane sytuacje i różnego rodzaju "okazje" często występują także w przedsiębiorstwach.
Można argumentować, że na przezornościowy popyt na pieniądz ma wpływ stopa procentowa, która wyraża alternatywny koszt trzymania pieniądza. Mówiąc ściśle należałoby mówić o różnych stopach procentowych, zwłaszcza o stopie oprocentowania pożyczek bankowych, stopie oprocentowania wkładów na terminowych rachunkach oszczędnościowych w bankach i innych instytucjach finansowych oraz stopie oprocentowania obligacji. Stopy te, mimo że zwykle są różnej wysokości, zmieniają się jednak w tym
również może występować szereg nieprzewidzianych okoliczności: zdarzenia losowe, choroba, możliwość okazyjnego nabycia dóbr. Skłania to do trzymania pieniądza, w tym także w formie najbardziej płynnej, tj. w gotówce. Takie nieprzewidziane sytuacje i różnego rodzaju "okazje" często występują także w przedsiębiorstwach.<br>Można argumentować, że na przezornościowy popyt na pieniądz ma wpływ stopa procentowa, która wyraża alternatywny koszt trzymania pieniądza. Mówiąc ściśle należałoby mówić o różnych stopach procentowych, zwłaszcza o stopie oprocentowania pożyczek bankowych, stopie oprocentowania wkładów na terminowych rachunkach oszczędnościowych w bankach i innych instytucjach finansowych oraz stopie oprocentowania obligacji. Stopy te, mimo że zwykle są różnej wysokości, zmieniają się jednak w tym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego