Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
zewnętrznej). Innymi słowy, w warunkach równowagi agregatowy popyt na towary jest równy agregatowej podaży towarów, agregatowy popyt na pieniądz jest równy agregatowej podaży pieniądza, a łączne przychody związane z transakcjami handlowymi i kapitałowymi równoważą łączne wydatki związane z tymi transakcjami. Na rys. 19.17 równowagę taką ilustruje punkt A, zakładający stopę procentową r0 i dochód narodowy Y0. Wówczas wszystkie trzy krzywe równowagi na poszczególnych rynkach (tj. krzywe IS, LM i BP) przecinają się w punkcie A, zapewniając równowagę w gospodarce otwartej.

Należy zaznaczyć, że równanie krzywej IS w warunkach gospodarki otwartej ma nieco inną postać niż równanie tej krzywej w warunkach gospodarki
zewnętrznej). Innymi słowy, w warunkach równowagi agregatowy popyt na towary jest równy agregatowej podaży towarów, agregatowy popyt na pieniądz jest równy agregatowej podaży pieniądza, a łączne przychody związane z transakcjami handlowymi i kapitałowymi równoważą łączne wydatki związane z tymi transakcjami. Na rys. 19.17 równowagę taką ilustruje punkt A, zakładający stopę procentową r0 i dochód narodowy Y0. Wówczas wszystkie trzy krzywe równowagi na poszczególnych rynkach (tj. krzywe IS, LM i BP) przecinają się w punkcie A, zapewniając równowagę w gospodarce otwartej.<br><br>Należy zaznaczyć, że równanie krzywej IS w warunkach gospodarki otwartej ma nieco inną postać niż równanie tej krzywej w warunkach gospodarki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego