Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
w dawnych prowincjach polskich, głównie w departamentach kaliskim i płockim. Skorzystało z owego łatwego kredytu prawie 700 właścicieli, poszły zaś te pieniądze: na spłatę dawniejszych długów, na zakup nowych majątków oraz w dużym procencie na zbytki, w o wiele mniejszej mierze na cele inwestycyjne.
Także na Ukrainie ziemiaństwo polskie podniosło stopę życiową korzystając z otwartego dlań teraz spławu zboża przez nowy port na Morzu Czarnym, Odessę.
Nawet w Galicji szlachta posiadająca znosiła nie najgorzej ciężar wojny, spłacając swe zobowiązania w zdewaluowanych "bankocetlach". Zachwiały się po rozbiorach latyfundia magnatów, których pozbawiono władzy politycznej; zmuszano ich do osiedlenia się pod jednym rządem i
w dawnych prowincjach polskich, głównie w departamentach kaliskim i płockim. Skorzystało z owego łatwego kredytu prawie 700 właścicieli, poszły zaś te pieniądze: na spłatę dawniejszych długów, na zakup nowych majątków oraz w dużym procencie na zbytki, w o wiele mniejszej mierze na cele inwestycyjne.<br>Także na Ukrainie ziemiaństwo polskie podniosło stopę życiową korzystając z otwartego dlań teraz spławu zboża przez nowy port na Morzu Czarnym, Odessę.<br>Nawet w Galicji szlachta posiadająca znosiła nie najgorzej ciężar wojny, spłacając swe zobowiązania w zdewaluowanych "bankocetlach". Zachwiały się po rozbiorach latyfundia magnatów, których pozbawiono władzy politycznej; zmuszano ich do osiedlenia się pod jednym rządem i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego