Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
jest import), który powoduje wzrost dochodu. Zwiększony dochód pociąga za sobą wzrost popytu transakcyjnego na pieniądz, stąd też w celu zachowania równowagi na rynku pieniężnym musi wzrosnąć stopa procentowa, aby odpowiednio obniżył się popyt spekulacyjny na pieniądz. W rezultacie przy kursie walutowym e2 równowaga wewnętrzna występuje przy dochodzie Y2 i stopie procentowej r2. Tak więc, obniżka kursu walutowego powoduje wzrost poziomu dochodu narodowego i stopy procentowej w warunkach równowagi wewnętrznej.

Rozważmy obecnie, jak zmiana warunków równowagi wewnętrznej wpływa na kurs walutowy przez oddziaływanie na bilans płatniczy. Do pokazania tego mechanizmu wykorzystamy rys. 19.19, na którym zaznaczono krzywą LM i dwie
jest import), który powoduje wzrost dochodu. Zwiększony dochód pociąga za sobą wzrost popytu transakcyjnego na pieniądz, stąd też w celu zachowania równowagi na rynku pieniężnym musi wzrosnąć stopa procentowa, aby odpowiednio obniżył się popyt spekulacyjny na pieniądz. W rezultacie przy kursie walutowym e2 równowaga wewnętrzna występuje przy dochodzie Y2 i stopie procentowej r2. Tak więc, obniżka kursu walutowego powoduje wzrost poziomu dochodu narodowego i stopy procentowej w warunkach równowagi wewnętrznej.<br><br>Rozważmy obecnie, jak zmiana warunków równowagi wewnętrznej wpływa na kurs walutowy przez oddziaływanie na bilans płatniczy. Do pokazania tego mechanizmu wykorzystamy rys. 19.19, na którym zaznaczono krzywą LM i dwie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego