Typ tekstu: Książka
Autor: Owsiak Stanisław
Tytuł: Finanse publiczne
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1998
wartość importu, wartość wpływów dewizowych z transakcji niehandlowych itd. Oczywiście w analizie tej trzeba uwzględnić dynamikę tych wielkości (stopy wzrostu) i ich wewnętrzną strukturę, również w ujęciu dynamicznym.
Spośród pieniężnych warunków, w których ewentualnie zachodzą zjawiska kryzysowe w finansach publicznych, konieczne jest uwzględnienie poziomu oraz zmian w czasie:
- stopy inflacji,
- stopy procentowej na rynku pożyczkowym,
- kursu walutowego.
Przedstawiona analiza cech hipotetycznego kryzysu finansów publicznych jest na tyle precyzyjna, na ile jest to możliwe w odniesieniu do tej kategorii. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że finanse publiczne są nie tylko kategorią ekonomiczną i społeczną, lecz także, z natury rzeczy, kategorią polityczną. Polityczny wymiar
wartość importu, wartość wpływów dewizowych z transakcji niehandlowych itd. Oczywiście w analizie tej trzeba uwzględnić dynamikę tych wielkości (stopy wzrostu) i ich wewnętrzną strukturę, również w ujęciu dynamicznym. <br>Spośród pieniężnych warunków, w których ewentualnie zachodzą zjawiska kryzysowe w finansach publicznych, konieczne jest uwzględnienie poziomu oraz zmian w czasie: <br>- stopy inflacji, <br>- stopy procentowej na rynku pożyczkowym, <br>- kursu walutowego. <br>Przedstawiona analiza cech hipotetycznego kryzysu finansów publicznych jest na tyle precyzyjna, na ile jest to możliwe w odniesieniu do tej kategorii. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że finanse publiczne są nie tylko kategorią ekonomiczną i społeczną, lecz także, z natury rzeczy, kategorią polityczną. Polityczny wymiar
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego