Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
W razie niedotrzymania zadeklarowanego okresu przechowywania środków na rachunku, oprocentowanie ulega obniżeniu do wysokości oprocentowania środków płatnych na każde żądanie, obowiązującego w Banku w okresie trwania umowy rachunku.
4. Odsetki od lokaty terminowej podjęte w trakcie trwania następnego określonego w umowie okresu jej przechowywania na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalonej dla środków płatnych na każde żądanie obowiązującej w Banku w okresie utrzymywania lokaty.
5. Podjęcie odsetek z rachunku po zadeklarowanym w umowie okresie może być dokonane w każdym czasie wg zasad podanych w punkcie 4.
6. Odsetki naliczane wg zasad podanych w punkcie 1 i 2 nie podjęte przez
W razie niedotrzymania zadeklarowanego okresu przechowywania środków na rachunku, oprocentowanie ulega obniżeniu do wysokości oprocentowania środków płatnych na każde żądanie, obowiązującego w Banku w okresie trwania umowy rachunku.<br>4. Odsetki od lokaty terminowej podjęte w trakcie trwania następnego określonego w umowie okresu jej przechowywania na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalonej dla środków płatnych na każde żądanie obowiązującej w Banku w okresie utrzymywania lokaty.<br>5. Podjęcie odsetek z rachunku po zadeklarowanym w umowie okresie może być dokonane w każdym czasie wg zasad podanych w punkcie 4.<br>6. Odsetki naliczane wg zasad podanych w punkcie 1 i 2 nie podjęte przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego