Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
22) jest równe zeru, to ogólny napływ waluty zagranicznej związany z transakcjami handlowymi i kapitałowymi jest dokładnie równy odpływowi tej waluty związanemu z podobnymi transakcjami. Jeśli przyjmiemy pewne zmienne w naszej analizie jako stałe, a mianowicie: kurs walutowy (e), poziom cen krajowych (Pk) i poziom cen zagranicznych (Pz) oraz poziom stopy procentowej za granicą (rz), to równowaga bilansu płatniczego (saldo = 0) będzie zależeć od dwóch zmiennych: krajowej stopy procentowej (rk) i dochodu narodowego (Y). Możemy to zapisać następująco:

Z równania (19.23) wynika, że warunkiem równowagi bilansu płatniczego są określone kombinacje dochodu narodowego i stopy procentowej. Biorąc pod uwagę przyjęte wcześniej zależności
22) jest równe zeru, to ogólny napływ waluty zagranicznej związany z transakcjami handlowymi i kapitałowymi jest dokładnie równy odpływowi tej waluty związanemu z podobnymi transakcjami. Jeśli przyjmiemy pewne zmienne w naszej analizie jako stałe, a mianowicie: kurs walutowy (e), poziom cen krajowych (Pk) i poziom cen zagranicznych (Pz) oraz poziom stopy procentowej za granicą (rz), to równowaga bilansu płatniczego (saldo = 0) będzie zależeć od dwóch zmiennych: krajowej stopy procentowej (rk) i dochodu narodowego (Y). Możemy to zapisać następująco: &lt;gap&gt;<br><br>Z równania (19.23) wynika, że warunkiem równowagi bilansu płatniczego są określone kombinacje dochodu narodowego i stopy procentowej. Biorąc pod uwagę przyjęte wcześniej zależności
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego