Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
której import towarów jest bardziej wrażliwy na zmiany dochodu narodowego. To właśnie sprawia, że krzywa BP na rys. 19.14 jest bardziej stroma niż krzywa BP na rys. 19.13.
Uogólniając powyższe wywody można powiedzieć, że nachylenie krzywej BP zależy od dwóch czynników: wrażliwości napływów kapitałowych netto na zmiany krajowej stopy procentowej (przy niezmienności stopy procentowej za granicą) oraz wrażliwości importu na zmiany dochodu narodowego. Krzywa BP jest tym bardziej stroma, im większa jest wrażliwość importu na zmiany dochodu narodowego oraz im mniejsza jest wrażliwość napływów kapitałowych netto na zmiany krajowej stopy procentowej.

Rozważmy na zakończenie tej części analizy kwestię położenia krzywej
której import towarów jest bardziej wrażliwy na zmiany dochodu narodowego. To właśnie sprawia, że krzywa BP na rys. 19.14 jest bardziej stroma niż krzywa BP na rys. 19.13.<br>Uogólniając powyższe wywody można powiedzieć, że nachylenie krzywej BP zależy od dwóch czynników: wrażliwości napływów kapitałowych netto na zmiany krajowej stopy procentowej (przy niezmienności stopy procentowej za granicą) oraz wrażliwości importu na zmiany dochodu narodowego. Krzywa BP jest tym bardziej stroma, im większa jest wrażliwość importu na zmiany dochodu narodowego oraz im mniejsza jest wrażliwość napływów kapitałowych netto na zmiany krajowej stopy procentowej.<br><br>Rozważmy na zakończenie tej części analizy kwestię położenia krzywej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego