Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
punkcie B mamy ponadto deficyt bilansu płatniczego, w rezultacie czego kurs walutowy spada (strzałka pionowa w dół). Spadek kursu walutowego ma konsekwencje dla agregatowego popytu na towary przez wpływ na eksport i import. Z kolei wzrost dochodu narodowego wpływa na kurs walutowy przez oddziaływanie na import, związaną z tym zmianę stopy procentowej oraz przepływy kapitałowe. Procesy te będą kontynuowane aż do osiągnięcia punktu A, w którym równowadze wewnętrznej towarzyszy równowaga zewnętrzna. Podobne procesy, choć o odmiennych kierunkach, zachodziłyby, gdyby gospodarka znalazła się w punkcie C.

6. Polityka fiskalna i monetarna w warunkach sztywnego kursu walutowego

Załóżmy, że gospodarka znajduje się w stanie
punkcie B mamy ponadto deficyt bilansu płatniczego, w rezultacie czego kurs walutowy spada (strzałka pionowa w dół). Spadek kursu walutowego ma konsekwencje dla agregatowego popytu na towary przez wpływ na eksport i import. Z kolei wzrost dochodu narodowego wpływa na kurs walutowy przez oddziaływanie na import, związaną z tym zmianę stopy procentowej oraz przepływy kapitałowe. Procesy te będą kontynuowane aż do osiągnięcia punktu A, w którym równowadze wewnętrznej towarzyszy równowaga zewnętrzna. Podobne procesy, choć o odmiennych kierunkach, zachodziłyby, gdyby gospodarka znalazła się w punkcie C.<br><br>&lt;tit&gt;6. Polityka fiskalna i monetarna w warunkach sztywnego kursu walutowego&lt;/&gt;<br><br>Załóżmy, że gospodarka znajduje się w stanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego