Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 2003
nie krótszy niż 12 miesięcy i z wkładem nie mniejszym niż 10 000 zł.
Lokaty standardowe
Proponujemy lokowanie środków pieniężnych na następujące okresy:
7, 14, 21 dni - lokaty krótkoterminowe, oprocentowane wg stałej stopy procentowej, z minimalną kwotą lokaty 10 000 zł:
1, 2, 3, 6 miesięcy - środki oprocentowane wg stałej stopy procentowej, z minimalną kwotą lokaty 500 zł;
6, 12, 24, 36 miesięcy - środki oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, z minimalną kwotą lokaty 500 zł.
W przypadku podjęcia pieniędzy przed upływem umowy - ulega ona rozwiązaniu, a odsetki obliczane wg obniżonej stopy procentowej.
W przypadku dotrzymania okresu umownego rachunków zadeklarowanych na okres 24
nie krótszy niż 12 miesięcy i z wkładem nie mniejszym niż 10 000 zł.<br>Lokaty standardowe<br>Proponujemy lokowanie środków pieniężnych na następujące okresy:<br>7, 14, 21 dni - lokaty krótkoterminowe, oprocentowane wg stałej stopy procentowej, z minimalną kwotą lokaty 10 000 zł:<br>1, 2, 3, 6 miesięcy - środki oprocentowane wg stałej stopy procentowej, z minimalną kwotą lokaty 500 zł;<br>6, 12, 24, 36 miesięcy - środki oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, z minimalną kwotą lokaty 500 zł.<br>W przypadku podjęcia pieniędzy przed upływem umowy - ulega ona rozwiązaniu, a odsetki obliczane wg obniżonej stopy procentowej.<br>W przypadku dotrzymania okresu umownego rachunków zadeklarowanych na okres 24
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego