Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
agresja na ulicach" oraz "przemoc w rodzinie". Bezrobocie od początku transformacji zdystansowało wszystkie "stare" problemy społeczne. Przez całą dekadę lat dziewięćdziesiątych, po dzień dzisiejszy jest postrzegane jako problem społeczny numer jeden. W rankingu problemów alkoholizm w 1992 roku lokował się na trzeciej pozycji. Jako problem numer dwa respondenci wskazali "spadek stopy życiowej" (Sierosławski, 1992). Niemniej odsetki respondentów przypisujących alkoholizmowi miano "bardzo ważnego" problemu w badaniu z 1992 roku były prawie takie same jak w 1989 roku. Wyrazisty spadek proporcji takich ocen uwidocznił się w badaniu z 2002 roku.W roku 2002 większa liczbę wskazań niż "alkoholizm" uzyskał problem "picie przez młodzież
agresja na ulicach" oraz "przemoc w rodzinie". Bezrobocie od początku transformacji zdystansowało wszystkie "stare" problemy społeczne. Przez całą dekadę lat dziewięćdziesiątych, po dzień dzisiejszy jest postrzegane jako problem społeczny numer jeden. W rankingu problemów alkoholizm w 1992 roku lokował się na trzeciej pozycji. Jako problem numer dwa respondenci wskazali "spadek stopy życiowej" (Sierosławski, 1992). Niemniej odsetki respondentów przypisujących alkoholizmowi miano "bardzo ważnego" problemu w badaniu z 1992 roku były prawie takie same jak w 1989 roku. Wyrazisty spadek proporcji takich ocen uwidocznił się w badaniu z 2002 roku. <br><br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br><br>W roku 2002 większa liczbę wskazań niż "alkoholizm" uzyskał problem "picie przez młodzież
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego