Typ tekstu: Książka
Autor: Stawiński Jerzy
Tytuł: Piszczyk
Rok wydania: 1997
Lata powstania: 1959-1997
okazało się, że wszystkie moje dotychczasowe wpływy z "Piszczyka" wyniosą około trzystu dolarów. Cztery lata czekaliśmy na wydanie książki, prawie tyleż na film... Przyzna Pan, że nie jest to wymarzony kraj do korzystania z uroków jesieni życia. A mnie pieniądze są teraz szczególnie potrzebne, bo remontujemy domek, a to jest studnia bez dna.
Mimo to jestem zadowolony ze współpracy z Panem. Najlepszym tego dowodem jest załączony do niniejszego listu następny tom moich losów, tym razem na pewno ostatni. Skończyłem lat siedemdziesiąt jeden, zdrowie coraz bardziej zawodzi i chyba nic szczególnego się już w moim życiu nie wydarzy, o co proszę każdego dnia Pana
okazało się, że wszystkie moje dotychczasowe wpływy z "Piszczyka" wyniosą około trzystu dolarów. Cztery lata czekaliśmy na wydanie książki, prawie tyleż na film... Przyzna Pan, że nie jest to wymarzony kraj do korzystania z uroków jesieni życia. A mnie pieniądze są teraz szczególnie potrzebne, bo remontujemy domek, a to jest studnia bez dna.<br>Mimo to jestem zadowolony ze współpracy z Panem. Najlepszym tego dowodem jest załączony do niniejszego listu następny tom moich losów, tym razem na pewno ostatni. Skończyłem lat siedemdziesiąt jeden, zdrowie coraz bardziej zawodzi i chyba nic szczególnego się już w moim życiu nie wydarzy, o co proszę każdego dnia Pana
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego