Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
w Kioto, ale dekret cesarski nakazał mu wzniesienie
w obrębie klasztoru pawilonu do odprawiania ezoterycznych ceremonii szkół tendai
i shingon. Eisai, początkowo mnich szkoły tendai, w której medytacja była uważana za
ważną formę praktyki, nigdy nie zaprzestał odprawiania ezoterycznych rytuałów tej
szkoły, toteż w jego wypadku można mówić jedynie o synkretyzmie zen i tendai.
Z drugiej strony Eisai pozostaje w kręgu tradycji zen, gdy podkreśla, iż zen jako nauka
o 'jaźni buddy' jest specjalnym przekazem poza słowem pisanym (jap. kyoge betsuden)
przekazywanym z mistrza na mistrza (jap. ishin denshin). Słynne jest proroctwo Eisaia,
że dopiero pięćdziesiąt lat po jego śmierci powstanie
w Kioto, ale dekret cesarski nakazał mu wzniesienie <br>w obrębie klasztoru pawilonu do odprawiania ezoterycznych ceremonii szkół tendai <br>i shingon. Eisai, początkowo mnich szkoły tendai, w której medytacja była uważana za <br>ważną formę praktyki, nigdy nie zaprzestał odprawiania ezoterycznych rytuałów tej <br>szkoły, toteż w jego wypadku można mówić jedynie o synkretyzmie zen i tendai. <br>Z drugiej strony Eisai pozostaje w kręgu tradycji zen, gdy podkreśla, iż zen jako nauka <br>o 'jaźni buddy' jest specjalnym przekazem poza słowem pisanym (jap. kyoge betsuden) <br>przekazywanym z mistrza na mistrza (jap. ishin denshin). Słynne jest proroctwo Eisaia, <br>że dopiero pięćdziesiąt lat po jego śmierci powstanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego