Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
filtrem przenośnym FW-30.5 Rejony ścisłe wydobywania i oczyszczania wody, wyznacza się na brzegach cieków lub zbiorników wodnych zapewniających duży, niezbędny dla batalionu pobór wody. Pobór może odbywać się z warstw wodonośnych położonych w głębi ziemi za pomocą przewodu wiertniczego lub z otwartych źródeł wody (jezior, rzek) i studni szybowych (kopanych) z użyciem kosza ssawnego (smoka). Przed rozwinięciem punktu wydobywania i oczyszczania wody należy ocenić stopień jej czystości oraz czy zbiorniki i cieki wodne nie są zatrute lub skażone. W rejonie rozwinięcia należy wykorzystać naturalne warunki maskujące i połączenia drogowe.
Zasadniczymi elementami batalionowego punktu wydawania wody są:
1) rejon ścisły
filtrem przenośnym FW-30.5 Rejony ścisłe wydobywania i oczyszczania wody, wyznacza się na brzegach cieków lub zbiorników wodnych zapewniających duży, niezbędny dla batalionu pobór wody. Pobór może odbywać się z warstw wodonośnych położonych w głębi ziemi za pomocą przewodu wiertniczego lub z otwartych źródeł wody (jezior, rzek) i studni szybowych (kopanych) z użyciem kosza ssawnego (smoka). Przed rozwinięciem punktu wydobywania i oczyszczania wody należy ocenić stopień jej czystości oraz czy zbiorniki i cieki wodne nie są zatrute lub skażone. W rejonie rozwinięcia należy wykorzystać naturalne warunki maskujące i połączenia drogowe.<br>Zasadniczymi elementami batalionowego punktu wydawania wody są:<br>1) rejon ścisły
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego