Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
wyniki badań ankietowych nie pozwalają na bezpośrednie oszacowanie wielkości średniego spożycia, to jednak pozwalają na śledzenie zmian w konsumpcji, jeśli zadba się o porównywalność wyników.
Rozkład cech społeczno-demograficznych w próbie z 2003 roku oraz w ważonej próbie ogólnopolskiej osób w wieku 18 lat i więcej z 2002 roku zawiera tabela 1. Wprawdzie w roku 2002 badania zrealizowano na próbie 16 lat więcej, to jednak ze względu na porównywalność wyników z wynikami z 2003 roku analizy zostały przeprowadzona na próbie ograniczonej do osób w wieku 18 lat i więcej.
Zestaw zmiennych, które posłużyły do opisu próby, a następnie zostały wykorzystane do
wyniki badań ankietowych nie pozwalają na bezpośrednie oszacowanie wielkości średniego spożycia, to jednak pozwalają na śledzenie zmian w konsumpcji, jeśli zadba się o porównywalność wyników. <br>Rozkład cech społeczno-demograficznych w próbie z 2003 roku oraz w ważonej próbie ogólnopolskiej osób w wieku 18 lat i więcej z 2002 roku zawiera tabela 1. Wprawdzie w roku 2002 badania zrealizowano na próbie 16 lat więcej, to jednak ze względu na porównywalność wyników z wynikami z 2003 roku analizy zostały przeprowadzona na próbie ograniczonej do osób w wieku 18 lat i więcej. <br>Zestaw zmiennych, które posłużyły do opisu próby, a następnie zostały wykorzystane do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego