Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
na jednostkę,
- koszty procesu technologicznego i wspomagania (nazwijmy je kosztami ruchu) wynoszą w pierwszym przedziale rozmiarów produkcji 10000 jp., w drugim 15000 jp., a w trzecim 25000 jp.,
- koszty zarządu wynoszą w pierwszym przedziale 6000 jp., w drugim 7000 jp., a w trzecim 10000 jp.
Obraz wzajemnego wpływu wahań, przedstawia tabela 3.
Sumę kosztów obliczono mnożąc koszt produktu przez ilość minimalną i maksymalną danego przedziału i dodając koszty ruchu oraz koszty zarządu. Tak więc w pierwszym przedziale przy produkcji 1000 jedn. koszty produktu wyniosłyby 20000 jp., koszty ruchu i koszty zarządu 16000 jp., razem 36000 jp. Przy produkcji maksymalnej 1999 jedn
na jednostkę,<br> - koszty procesu technologicznego i wspomagania (nazwijmy je kosztami ruchu) wynoszą w pierwszym przedziale rozmiarów produkcji 10000 jp., w drugim 15000 jp., a w trzecim 25000 jp.,<br> - koszty zarządu wynoszą w pierwszym przedziale 6000 jp., w drugim 7000 jp., a w trzecim 10000 jp.<br>Obraz wzajemnego wpływu wahań, przedstawia tabela 3. <br>Sumę kosztów obliczono mnożąc koszt produktu przez ilość minimalną i maksymalną danego przedziału i dodając koszty ruchu oraz koszty zarządu. Tak więc w pierwszym przedziale przy produkcji 1000 jedn. koszty produktu wyniosłyby 20000 jp., koszty ruchu i koszty zarządu 16000 jp., razem 36000 jp. Przy produkcji maksymalnej 1999 jedn
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego