Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
że za konsumenta danego napoju alkoholowego przyjmowano osobę, która piła dany napój chociaż raz w czasie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających moment badania. Dane o odsetkach konsumentów poszczególnych napojów oraz różnych ich kombinacji zawiera tabela 10.


Najwyższym odsetkiem konsumentów cieszy się wino, nieco niższym piwo, najmniej popularne są napoje spirytusowe. W tabeli można znaleźć nie tylko informacje o tym, jaki odsetek konsumentów alkoholu pije piwo, wino czy wódkę, ale również, jak kształtują się frakcje badanych, w których spożyciu pojawiają się różne kombinacje tych napojów. Dane z tabeli przekonują, że najliczniejsza frakcja konsumentów napojów alkoholowych sięga po wszystkie trzy rodzaje napojów. Dość znaczny
że za konsumenta danego napoju alkoholowego przyjmowano osobę, która piła dany napój chociaż raz w czasie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających moment badania. Dane o odsetkach konsumentów poszczególnych napojów oraz różnych ich kombinacji zawiera tabela 10. <br><br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br> Najwyższym odsetkiem konsumentów cieszy się wino, nieco niższym piwo, najmniej popularne są napoje spirytusowe. W tabeli można znaleźć nie tylko informacje o tym, jaki odsetek konsumentów alkoholu pije piwo, wino czy wódkę, ale również, jak kształtują się frakcje badanych, w których spożyciu pojawiają się różne kombinacje tych napojów. Dane z tabeli przekonują, że najliczniejsza frakcja konsumentów napojów alkoholowych sięga po wszystkie trzy rodzaje napojów. Dość znaczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego