Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
gromadzono metodami spektrofotometrycznymi oraz z użyciem wskaźnikowych rurek Drägera (H2S, tiole, disulfidy, disiarczek węgla, SO2 , HF). Spektrofotometria w podczerwieni była wykorzystywana podczas oznaczeń ogólnej zawartości związków organicznych (OWO).Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 10.8. Pozwalają one oszacować łączne stężenie szczególnie uciążliwych zapachowo związków siarki na około 250 ppm. W tabeli zamieszczono dodatkowo zestawienie wartości emisji oraz wskaźników emisji, obliczonych na podstawie informacji o natężeniu emisji (dwa strumienie gazów: 40i 28 tys. m3/h) i przeciętnym obciążeniu ocenianej wytwórni (60 Mg fosforytu/h).

W latach 1997-99 analizy gazów wykonywano również z użyciem chromatografu gazowego z detektorem FID oraz sprzężonego ze
gromadzono metodami spektrofotometrycznymi oraz z użyciem wskaźnikowych rurek Drägera (H2S, tiole, disulfidy, disiarczek węgla, SO2 , HF). Spektrofotometria w podczerwieni była wykorzystywana podczas oznaczeń ogólnej zawartości związków organicznych (OWO).Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 10.8. Pozwalają one oszacować łączne stężenie szczególnie uciążliwych zapachowo związków siarki na około 250 ppm. W tabeli zamieszczono dodatkowo zestawienie wartości emisji oraz wskaźników emisji, obliczonych na podstawie informacji o natężeniu emisji (dwa strumienie gazów: 40i 28 tys. m3/h) i przeciętnym obciążeniu ocenianej wytwórni (60 Mg fosforytu/h).<br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br>W latach 1997-99 analizy gazów wykonywano również z użyciem chromatografu gazowego z detektorem FID oraz sprzężonego ze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego